ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZCİLER DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin 18.Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 KASIM 2023 Cumartesi günü Saat:13:30’da Dernek merkezinde aşağı yazılı gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen gün çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 25 KASIM 2023 Cumartesi günü yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

YÖNETİM KURULU GÜNDEM:

1- Açılış ve yoklama

2- Kongre Başkanlık divan seçimi

3- Saygı duruşu

4- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu raporunun okunması

5- Yönetim kurulu ve denetim kurulu’nun ayrı ayrı ibrası

6- Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması

7- Yeni yönetim kurulu ile denetim kurulu asil ve yedek üyelerin seçimi

8- Dilek ve temenniler

9- Kapanış

You may also like

10 Tricks to Reduce Belly Fat

Excess Tricks belly fat is among the most