Ö N E M L İ    D U Y U R U

 

Tavsiye ettiğimiz yeni Sut Tebliği

Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim edildi

 

27.03.2018 tarihli saat 14:00’te Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Cihaz Daire Başkanı Sn. Mehmet Akif Erdem ile yaptığımız toplantıda 12 haftayı aşkın derin ve hassasiyet içerisinde hazırlanan ’’Tavsiye ettiğimiz yeni Sut Tebliği’’  dosyası teslim edildi

 

Yaklaşık üç sene önce yeni bir oluşuma giren ORTOPEDİK PROTEZ ve ORTEZCİLER DERNEĞİ’mizin takip ettiğiniz gibi birçok yeniliklere imza atmış olup mesleki alanda saygınlığı ülke içinde ve dışında artmıştır. Sorumluluğunu üstlendiğimiz bu denli zorlu ve meşakkatli yolumuzda oldukça fazla büyük hedeflerimiz vardı. Vardı diyorum çünkü gururla söyleye bilirim ki bir büyük başarıya daha imza attık.

 Bildiğiniz üzere dernek olarak derin, hassas ve mağduriyeti bol SUT tebliği üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumunun talebi üzere çalışmalar yapmaya başladık. Bu çalışmalarımız için toplam 17 kişilik özel komisyon oluşturulup farklı illerde; kamu kuruluşları, Protez/Ortez ihtiyaç sahibi bireyler, uygulayıcı ve tedarikçi firmalardan oluşan toplam 47 kişi ile yapılan toplantı sonucunda OPODER komisyonu tarafından yeni bir öneri tebliği hazırladı.

Hepimizin hem fikir olduğu; Protez/Ortezin eksik veya uygunsuzluğu bireyin Rehabilitasyonunun eksik ve yarım kalmasına, dolayısıyla bağımsızlığının dış güçler tarafından elinden alınmasına sebebiyet verir. Protez/Ortez ihtiyaç sahibi bireylere, bağımsızlıklarını geri kazandıracak ve ihtiyaçlarını karşılanacak şekilde reçetelendirilmeleri, cihazın üretilmesi ve uygulanması gerekmektedir.

Ayrıca konunun öneminin bilincinde olarak; güncel Sağlık uygulama tebliği kapsamında geri ödeme kriterlerine ilişkin yaşanan güçlükleri; engelliler ve mevcut uygulama merkezlerin bize iletmiş oldukları sorun ve çözüm önerileri üzerinde profesyonel bir çalışma hazırladık.

Bildirimde bazı eklenmesi, çıkarılması veya güncellenmesini tavsiye ettiğimiz toplam 406 madde bulanmaktadır. Bu maddeler Sosyal Güvenlik Kurumu bakış açısı göz önünde bulundurulduğu gibi kullanıcıların ve uygulama merkezlerin mağduriyetlerini giderici maddelerden oluşmaktadır.

Sosyal güvenlik kurumuna 57 sayfa üzerinde tavsiye ettiğimiz listesinin 9 sayfalık ön yazısında, liste üzerinde çalışmak üzere kuracak komisyonda OPODER yönetim kurulundan seçili Personelin de bulunması hem profesyonel çalışmanın örneği olacağı gibi hem de liste üzerindeki tüm maddelerin gündeme alınmasında yardımcı olacağı içerikli ’’Tavsiye ettiğimiz yeni Sut Tebliği’’    adlı dosyamızı bugün saat 14:00 te Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Cihaz Daire Başkanı Sayın Mehmet Akif Erdem ile yaptığımız toplantıda teslim ettik.

Ayrıca çalışmamız da ana sorun damarlarından aşağıda belirttiğimiz başlıklara deyindik.

Protez ve Ortezlerin düşük fiyatları;

Protez yenilenme sürelerinin Myo elektronik ve mikroişlemcide 5, diğer alt ekstremite protezlerin de 4 seneye düşmesi;

Osteoartris Ortezi-Karbon KAFO gibi yeni ürünlerin tebliğe eklenmesi;

Sut Listesinin sadeleştirilmesi;

Bazı malzemelerin temininde (A) (A*) (B) (B*) (C ) (C*) (D) (D*) (*) (**) kodlamasının yeniden düzenlenmesi,

Hidrolik-Pnömatik protezler de hakem hastane onayının kaldırılması;

Myo elektronik Protezler de EMG zorunluluğunun kaldırılması;

Teknolojik Protez/Ortezler de çalışan, emekliliğinde de kullanabilmesi;

Katkı payının kalıcı ortopedik engeli olanlardan alınmaması;

Kurum ile uygulayıcı firmalar arasındaki sözleşmenin biran önce yapılması;

Real fiyatların gündeme alınması;…..

 

OPODER Yönetim Kurulu adına bu meşakkatli çalışmamızda asıl TEŞEKKÜRÜ; bizleri yalnız bırakmayan ve çözüm önerilerinde uygulama merkezlerin mağduriyetlerini göz önünde bulundurulduğu gibi kullanıcıları ve Sosyal Güvenlik Kurumunu da göz önünde bulunduran tüm üyelerimize bir-bir addetmek istiyorum.

 

Saygılarımla

Sabri Şahin

OPODER

Yönetim Kurulu Başkanı

You may also like

10 Tricks to Reduce Belly Fat

Excess Tricks belly fat is among the most