OPODER bir toplu alış-veriş merkezinin Mayıs 2015 tarihli satış tanıtım broşüründe yer alan Dik Duruş Korsesi; El Ayak Bandajı; Neopren Dizlik ve Ortopedik Bel korsesi adı altında yapmış olduğu satış tanıtımına istinaden Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı / Ankara’ya 14.05.2015 tarihinde 366 sayılı dilekçesini vermiştir.

 

Dilekçede bu ürünleri kullanarak faydadan çok zarar görecek kullanıcılar ve mesleğimizin mağduriyetinin önlenmesi adına gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmiştir.

 

Dilekçemize cevaben T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu’ndan 01.06.2015 tarihli 61826564-045 Sayılı yazıda aşağıdaki bildiri derneğimize ulaşmıştır:

 

……..Tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım faaliyetleri, 15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ile düzenlenmiş olup bu faaliyetler söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir. Mezkur Yönetmelik’te satış merkezi, cihazların dağıtım veya satışının yapıldığı yer olarak tanımlanmaktadır…….Yönetmeliğin Geçici Madde 1’inde ‘’ Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce açılmış mevcut satış merkezleri, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren on sekiz ay içerisinde 14 üncü maddenin ikinci fıkrası hariç diğer hükümlerine göre yetki belgesi almayan işyerlerinin faaliyetlerine bu süre sonunda müdürlükçe son verilir.’’

 

Diğer taraftan 24/09/2011 tarihli ve 28064 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazları Merkezleri Hakkında Yönetmelik kapsamında ruhsatlandırılan ortez ve protez merkezlerinin satışını yapabileceği ısmarlama ortez ve protezlerin kapsamı, yine bu Yönetmelik ile belirlenmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin kapsamına girmeyen ortez ve protezlerin satışının, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilen satış merkezleri tarafından yapılmasında ilgili mevzuat açısından bir sakınca bulunmamaktadır………

 

Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

0 Yorum

Yorum Yapabilmek İçin Üye olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin TIKLAYINIZ
    Bu haber ile iligli henüz yorum yapılmamıştır

10 Tricks to Reduce Belly Fat

Excess Tricks belly fat is among the most