Üyelik Girişi

Hakkımızda

DERNEĞİMİZİN KURULUŞ AMACI

Dernek  ortopedik  protez-ortez  işi  ile  iştigal edenler arasında  birlik , beraberlik, dayanışmayı  sağlamak  kamuoyunu bu konuda aydınlatmak, bilimsel ve teknik gelişmeyi sağlamak, protez-ortez işini layık olduğu seviyeye getirmek, iş yeri açabilme ve iş yerinde çalışabilme şartlarını belirlemek, bu hususlarda gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamak , iş yerlerinin belirli teknik ve bilimsel kapasitede faaliyet göstermelerini temin etmek, akraba meslek grupları ile işbirliği ve diyalog halinde bulunarak bu kişilerinde aydınlatılmasını sağlamak, bu konuda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla, derneklerle yasaların ön gördüğü şekilde bilgi alışverişi ve işbirliğinde bulunmak, gerektiğinde bu kuruluş ve derneklere katılmak , bu işle iştigal eden üyelerine mesleki, teknik, ve diğer yönlerden yardımcı olmak amaçlarıyla 1992 yılında kurulmuştur.

jhlkjhlkjhlkjhlkjhlkjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

11/05/2013 TARİHİNDE 13. OLAĞAN GENEL KURULDA SEÇİLEN YÖNETİM KURULU.

Başkan                             : Mustafa GÜLTEKİN

Başkan Yardımcısı        : Mehmet BÜYÜKÇANGA

Genel Sekreter               : Leyla ŞAHİN

Sayman                           : Yıldıran ÖZCAN

 Üyeler                              : Mehmet Zeki ÇULCU, Memet ATEŞ, Metin SENEGER

111111111111111111111111111111111111111111111

DERNEK BANKA HESAP NO: T.İŞ BANKASI LALELİ ŞUBESİ

IBAN: TR57 0006 4000 0011 0840 2808 83